Wij nodigen je hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering december 2018.

Door de wijziging in de statuten zal de Algemene Ledenvergadering vanaf heden plaats vinden in het najaar / aan het eind van het kalenderjaar. 
Vandaar dat we eenmalig twee Algemene Ledenvergaderingen in het jaar moeten organiseren.

Dit keer vindt de Algemene Ledenvergadering (verder ALV) plaats op woensdag 12 december om 20.00 uur bij Hotel Millings Centrum.

In het clubblad zijn de agenda en de lijst van aan- en aftredende bestuursleden opgenomen Via de email zijn deze samen met de notulen van de ALV op 4 en 18 april 2018 naar alle leden gestuurd. Heb je via de e-mail niets ontvangen, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De verlies- en winstrekening en balans van 2017 – 2018 alsmede de voortgang van de begroting 2018 – 2019 en begroting 2019 - 2020 worden tijdens de vergadering uitgedeeld.

Wij hopen je te mogen begroeten op 12 december.

Bestuur Switch '87

 

Agenda

1. Opening / mededelingen
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 04 en 18 april 2018
3. Financiën
- Vaststellen rekening seizoen 2017 – 2018
- Verslag kascontrolecommissie
- Voortgang begroting 2018 – 2019, begroting 2019 – 2020 en vaststellen contributies 2019 – 2020
4. Bestuursverkiezing (zie rooster van aftreden)
5. OFO-traject
6. Toekomstplannen samenwerking Ikaros
7. Bevindingen interviews vrijwilligers
8. Rondvraag

 

We hebben 76 gasten en geen leden online