ALV1Het bestuur van Switch '87 nodigt hierbij alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit keer vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats op woensdag 6 november om 20.00 in de kantine van SC Millingen/Odio op Sportpark De Hove. Hieronder de agenda voor de vergadering. De notulen van de vorige ALV en het jaarverslag van de vereniging wordten per e-mail naar de leden verzonden. De begroting 2020 - 2021 wordt tijdens de vergadering uitgedeeld. 
Wij hopen je te mogen begroeten op woensdag 6 november.

Het bestuur van Switch'87

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum: 06 november 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie:
Kantine SC Millingen / Odio op sportpark De Hove

1. Opening / mededelingen

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 12 december 2018

3. Financiën
- Vaststellen rekening seizoen 2018 - 2019
- Verslag kascontrolecommissie
- Voorstel begroting 2020 - 2021
- Vaststellen contributies 2020 - 2021

4. Bestuursverkiezing (zie rooster van aftreden)

5. Resultaten OFO-traject

6. Toekomstplannen samenwerking Ikaros

7. Rondvraag

 

 

We hebben 64 gasten en geen leden online