Als Switch '87 hebben we in 2018 een Technisch Beleidsplan ontwikkeld alsmede een Technisch Handboek en een Teamboek samengesteld. 

  1. Het Technisch Beleidsplan: Het beleidsplan heeft tot doel om beleids- en richtlijnen vast te leggen voor het technisch beleid van onze vereniging. Het is met name bedoeld voor leden van onze Technisch Advies Commissie (TAC) maar zeker ook als informatiedocument voor alle leden, trainers, coaches en ouders. Dit document is tot stand gekomen op basis van de informatie ontvangen van Dorine Keukens en Brigitte Rutjes die beiden de cursus Technisch Commissie volgden in het najaar van 2017, het Plan van Aanpak van de werkgroep Technische Advies Commissie van 31 juli 2014 van Diny Blom en Brigitte Rutjes, informatie van de NeVoBo en (Technische) Beleidsplannen van andere verenigingen zoals Volleybalvereniging Kalinko, Volleybalvereniging HaVoC en VC Argos. Je kunt het concept Technisch Beleidsplan hieronder downloaden.
  2. Het Technisch Handboek: Dit boek beschrijft de basistechniek van het volleybal en is bedoeld ter ondersteuning van (jeugd-) trainers. Het is geschreven omdat er behoefte bestaat aan eenvoudige en duidelijke informatie over het aanleren en verbeteren van de volleybaltechnieken. Er wordt uitgegaan van de technische lijn gerelateerd aan de regio en NVS-opleidingen voor de jeugd. De uitwerking van de onderwerpen zijn vooral gericht op het aanleren en het verbeteren van de individuele techniek, je kunt het concept hieronder downloaden.
  3. Het Teamboek: Het is de bedoeling dat elk team, - senioren en jeugd – een dergelijk Teamboek per seizoen ontvangt en bijhoudt. Je vind er tal van praktische punten in en je kunt het ook verder invullen met praktische zaken van het team. Met name voor de (jeugd)coach is het een handig document om informatie te vinden en zelf vast te leggen je kunt het concept hieronder downloaden.
  4. Voor CMV-jeugd: Hier zijn de boeken van Adri Noy beschikbaar bij de TAC: Spelvormen en Leidraad voor Circulatievolleybal (2008) daarnaast zijn de praktijkoefenboeken van de Nevobo beschikbaar, hieronder te downloaden. 

Mocht je hier vragen of opmerkingen over hebben, neem dan contact op met de Technische Advies Commissie (TAC)

 

We hebben 152 gasten en geen leden online