Het gerucht gaat in Millingen dat Switch '87 niet wil meewerken aan de realisatie van beachvolleybalvelden op Sportpark De Hove. Wij willen dit gerucht graag ontzenuwen, want niets is minder waar. Dat het onderhand wel een "spannende soapserie" is geworden klopt, lees maar verder:

  1. Zowel Switch '87 als STAM ondertekenen in 2012 een intentieovereenkomst met Stichting De Hove om in de toekomst gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van het sportpark. Mede door deze intentieovereenkomst verstrekt de Provincie Gelderland een subsidie van € 600,000 als bijdrage in de realisatie van een multifunctionele accommodatie (de totale investeringsubsidie in het sportpark bedraagt: € 3 miljoen). Onderdeel van de realisatie zijn twee beachvolleybalvelden. Switch '87 heeft vervolgens alle benodigde specificaties (NeVoBo standaard) voor het aanleggen van deze twee velden aan de Gemeente verstrekt.  
  2. Medio 2014 wordt Switch '87 door de Gemeente benaderd met het verzoek of we willen meewerken aan het upgraden van de voorziene beachvolleybalvelden naar drie zogenaamde A-accommodatie velden, geschikt voor onder andere nationale Beachcompetities. Hier is een extra subsidie voor beschikbaar van de Provincie Gelderland in het kader van "Gelderland in het zand" en WK Beach 2015. Hier reageert Switch '87 wat afhoudend op: we hebben al twee beachvelden naast de sporthal, waarom die niet wat verbeteren: onkruidbestrijding, omgeving wat opfleuren e.d. Er komen al twee beachvelden op de Hove die voldoende zijn voor onze behoefte, onder andere voor het buitentoernooi en er zijn tenslotte al (overdekte) topbeachvolleybalaccommodaties in de naaste omgeving. En zeker niet op de laatste plaats: wie gaat dat allemaal trekken binnen Switch 87.  
  3. In september vindt er nogmaals een overleg plaats met de Gemeente en Stichting De Hove en als resultaat hiervan zegt Switch '87 haar medewerking toe onder voorwaarde dat de Gemeente ook een inspanning doet om de beschikbaarheid van de sporthal De Duffelt te verhogen: immers Switch '87 is in principe een zaalsportvereniging en wil graag haar aspirantenteams een tweede training aanbieden en voor de recreanten is er een wachtlijst. In de winterperiode is als gevolg van de bezetting door de korfbal geen ruimte meer voor de tweede training van twee aspirantenteams.
  4. Kennelijk is het woord "voorwaarde" in het verkeerde keelgat van de Gemeente geschoten want de Gemeente reageert op 23 september als volgt: Gelet op uw standpunt wil het college volleybalvereniging Switch’87  niet meer verder belasten met de ontwikkeling en organisatie van het beachvolleybal, aangezien de prioriteiten binnen de vereniging anders liggen. Na overleg met de Nevobo hedenmiddag zullen wij de aanleg, exploitatie en organisatie verder uitwerken in samenwerking met Stichting De Hove. In dit overleg is ook de suggestie gedaan om een specifieke beachvolleybalvereniging op te richten, hetgeen wij heel serieus gaan onderzoeken. De Nevobo, Stichting De Hove en het college van B&W zijn zeer enthousiast over de aanleg van een volwaardige beachvolleybalaccommodatie binnen sportpark De Hove. Voor 1 oktober a.s. zullen wij dan ook een verzoek doen aan de provincie Gelderland om een bijdrage in de aanlegkosten te verkrijgen. Vanuit de Nevobo is alle steun toegezegd bij de verdere organisatie. Voor wat betreft een efficiënter gebruik van sporthal De Duffelt adviseren wij uw bestuur  in overleg te gaan met de beheerder van de sporthal. Uiteraard wordt een efficiënter gebruik van de hal van harte ondersteund door het college, mits dit niet ten koste gaat van de andere gebruikers.
  5. Vervolgens voert Switch '87 het voorgestelde onderzoek in samenwerking met de leverancier van sporthalacommodaties Janssen en Fritsen zelf uit en dient het voorstel op 4 december in bij de Gemeente. Dit voorstel behelst het aanbrengen van voorzieningen in de hal zodat er voor trainingen in plaats van 2, 3 volleybalvelden per halhelft kunnen worden opgebouwd: kosten ca. € 11,000. 
  6. Op 10 december wordt Switch '87 benaderd door Stichting De Hove: voorwaarde voor de subsidieverlening is dat er een door de NeVoBo erkende beachvolleybalvereniging dient zijn, Switch '87 zou dat kunnen zijn! Switch '87 treedt vervolgens weer in overleg met Gemeente en Stichting De Hove en zegt nogmaals haar medewerking toe (maar wil ook graag antwoord op het ingediende voorstel voor De Duffelt). Verder heeft Switch '87 contact met de NeVoBo over de verschillende aspecten.   
  7. Switch '87 stelt vervolgens op 10 januari een ambitieplan beachvolleybal (zie download) op en stuurt dit naar de Gemeente en NeVoBo. 
  8. De verwachting is dat - indien verder alle benodigde papieren voortvarend worden behandeld en ingediend - de subsidie alsnog wordt verleend. Mocht dat niet het geval zijn dan komen er nog steeds twee "standaard" beachvelden.
  9. Wij gaan er vanuit dat met het intreden van de "Berg en Dalse lente" er een paar mooie beachvelden liggen, zie onderstaande schets.
  10. Jullie kunnen nu al inschrijven voor beachvolley tijdens het buitentoernooi op 6 & 7 juni 2015. 

Beachplan

 

 

We hebben 218 gasten en geen leden online